GebruiksvoorwaardenBeste koper!


De eigenlijke tekst is de Overeenkomst tussen Salon Krasiyu Vubiteo.com hierna te noemen "Schoonheidssalon", en de gebruiker van de diensten van Salon Krasiyu, hierna te noemen de "Koper" en het bepalen van de voorwaarden voor het kopen van goederen via de Salon-website Beautiful.


1. Basisvoorzieningen


1.1. Deze Overeenkomst komt tot stand tussen de Koper en Salon Krasy op het moment van het plaatsen van de bestelling.


1.2. Deze Overeenkomst is een openbaar bod. Door Salon Krasiu te bezoeken, wordt de Gebruiker geacht zich bij deze Overeenkomst aan te sluiten. Acceptatie is het feit van het plaatsen van een bestelling voor het aangeboden product.


1.3. Bij het plaatsen van een bestelling gaat de Koper akkoord met de voorwaarden die in deze Overeenkomst worden besproken door het vakje "Ik heb de voorwaarden van de Overeenkomst gelezen en ga hiermee akkoord" aan te vinken bij het plaatsen van een bestelling.


1.4. Het gebruik van materialen en diensten van Salon Krasiu wordt beheerst door de normen van de huidige wetgeving van Oekraïne.


1.5. Elke natuurlijke of rechtspersoon die in staat is om het product te accepteren en te betalen, kan een aankoop doen bij Salon Krasiya.


1.6. De goederen worden betaald in de nationale valuta van Oekraïne bij levering van de goederen of via niet-contante bankoverschrijving.


1.7. Alle tekstinformatie en grafische afbeeldingen in de online winkel zijn eigendom van de online winkel "Vubiteo.com"


2. Informatie over goederen


2.1. Het product wordt in de catalogus gepresenteerd door middel van fotomonsters die eigendom zijn van Salon Krasiu.


2.2. Op verzoek van de Koper is de manager van Salon Krasiu verplicht om (per telefoon of e-mail) aanvullende informatie te verstrekken die vanuit het standpunt van de Koper noodzakelijk en voldoende is om een ​​beslissing te nemen om het product te kopen.


2.3. De op de website vermelde prijs van het product kan door Salon Krasy eenzijdig worden gewijzigd.


2.4. In geval van een wijziging in de prijs van het door de Koper bestelde product, zal de zaakvoerder van Salon Krasiu de Koper bij de eerste gelegenheid informeren (telefonisch of per e-mail) om de bestelling te bevestigen of te annuleren. Als het onmogelijk is om contact op te nemen met de Koper, wordt deze bestelling als geannuleerd beschouwd.


3. De procedure voor het kopen van goederen bij schoonheidssalon


3.1. Bestellingen worden geaccepteerd via Beauty Salon.


3.2. De koper van Salon Krasiu heeft het recht om een ​​bestelling te plaatsen voor elk product dat op de website van Salon Krasiu wordt gepresenteerd en beschikbaar is. Elk product is in elk gewenst aantal te bestellen. De bestelling kan door de Koper op de volgende manieren worden geplaatst: telefonisch, per e-mail of zelfstandig op de website geplaatst.


3.3. Indien het product niet op voorraad is, is de bedrijfsleider verplicht de Koper hiervan op de hoogte te stellen (telefonisch of per e-mail).


3.4. Indien het product niet beschikbaar is, heeft de Koper het recht om het te vervangen door een product van een gelijkaardig model, dit product te weigeren, de bestelling te annuleren.


3.5. De Koper heeft het recht om de bestelling op elk moment te annuleren voordat deze naar de Koper wordt verzonden door Schoonheidssalon hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen.


4. Levering en overdracht van goederen aan de Koper


4.1. De levering van goederen die bij Salon Krasii zijn gekocht, wordt uitgevoerd door zelfafhaal- of bezorgdiensten: Nova Poshta, Delivery, Myst Express.


4.2. Samen met de bestelling worden de volgende documenten aan de koper verstrekt:


goederenontvangst of factuur.


4.3. De koper is verplicht de bestelde goederen in aanwezigheid van de koerier of het afleverpunt in ontvangst te nemen wat betreft kwantiteit, kwaliteit, assortiment en volledigheid van de goederen.


4.4. Het feit van aanvaarding van de goederen door de Koper is de betaling van de goederen door de Koper.


5. Betaling bestellen


5.1. De bestelling geplaatst in Schoonheidssalon wordt door de Koper betaald via bankoverschrijving, onder rembours of contante overschrijving rechtstreeks in de winkel van het bedrijf.


5.2. Betaling van de bestelling door middel van girale betaling dient door de Koper te geschieden door 100% vooruitbetaling van gelden op de rekening-courant van Salon Krasiu binnen één werkdag vanaf de dag van bevestiging van de bestelling.


5.3. Als het geld niet wordt ontvangen, behoudt Beautysalon zich het recht voor om de bestelling te annuleren.


6. De procedure voor het retourneren van goederen van goede kwaliteit


6.1. De koper heeft het recht om de geleverde goederen te weigeren op het moment van ontvangst tijdens zelfbezorging of op het afleverpunt.


6.2. Het retourneren van het product naar de schoonheidssalon is mogelijk als het uiterlijk behouden is gebleven, het product niet beschadigd was, consumenteneigenschappen, originele fabrieksverpakking, het product geen fysieke schade heeft, krassen, schilfers, barsten, sporen van solderen, enz. .


6.3. De terugzending van de goederen naar de schoonheidssalon gebeurt op kosten van de koper.


6.4. Wanneer de Koper de goederen van de juiste kwaliteit retourneert, betaalt de schoonheidssalon hem het bedrag terug dat voor de goederen is betaald na het feit dat de goederen zijn geretourneerd, na aftrek van de vergoeding voor de winkelkosten in verband met de levering van de goederen aan de Koper.< /p>
8. Anders


8.1. Schoonheidssalon behoudt zich het recht voor om het productaanbod op de Site uit te breiden en te verkleinen, om de toegang tot de aankoop van goederen te reguleren, en om de verkoop van goederen naar eigen goeddunken op te schorten of stop te zetten.


8.2. Deze Overeenkomst zal worden gelezen zoals gepubliceerd op de Site en zal worden toegepast en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Oekraïne.